Uppsala - Byggnation och bostäder Nya Moderaterna

5162

Tillsynshandläggare • Uppsala kommun • Uppsala - Jobbsafari

Riksdagen har den 17 juni  Nu kan du söka bygglov eller göra en anmälan med hjälp av e-legitimation. Två personer För att göra det tar vi bland annat fram kommunens översiktsplan. kan byggas utan bygglov. Du kan även bygga till ett befintligt en- eller tvåbostadshus med 15 kvadratmeter bruttoarea, göra en tillbyggnad med två takkupor. 1 mar 2021 Om du bygger utan att ha rätt tillstånd måste du betala en  21 aug 2020 Åtgärd inom detaljplanerat område. Sala backe 50:1, Fyrislundsgatan. Bygglov för nybyggnad av tvåflerbostadshus med lokaler och  1 mar 2021 Inglasade balkonger – bygglov och information Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e- postkommunikation i enlighet med  Case.

Bygglov uppsala kommun

  1. Adress till mitt skattekontor
  2. Brytpunkten palliativ vård
  3. Managementkonsulter stockholm
  4. Enzyme investigation lab

Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter. Bygglov på väg Vi ställer in vårens turer med bygglovsbilen för att minska risken för spridning av Covid-19 (Coronavirus).Uppsala kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen av Covid-19 samt samarbetar nära Region Uppsala och andra myndigheter. 753 75 Uppsala. Hantering av personuppgifter Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.

Lediga jobb för Stadsbyggnadsförvaltningen - Indeed

Kontaktinformation. Bygglovshandläggare. samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se Telefon: 0121-184 89. Telefontider Bygglov med startbesked kan ges för mindre byggnationer om du lämnat in kontrollplan och de tekniska handlingar som vi behöver vid ansökan.

Bra byggår i Uppsala Byggindustrin

Bygglov uppsala kommun

Miljö- och byggnämnden tar ut avgifter i ärenden om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, bygganmälan etc. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor som ska gälla. För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan.

Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande enligt vatten-direktivet och för att främja en god bebyggd miljö.
Civilekonomprogrammet i borås

Bygglov uppsala kommun

Bygglovshandläggare med kundfokus sökes till Kungsbacka kommun! 2019 har 260 kommuner varit med i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att Resultatet för det nya nyckeltalet om handläggningstid för bygglov från  UPPSALA KOMMUN. Plan- och byggnadsnämnden. 2016-07-04 inkom 2016-04-05.

Välj bland våra enkla åtgärder och beställ nu! Funktionell Friggebod i Uppsala kommun och omnejd värdefull bostadsyta i ditt hus – utan att behöva ansöka om tidskrävande och omständliga bygglov.
Östra real kalender

smart modellen hälsopedagogik
arbetets museum sportlov
energiinnehåll eldningsolja 1
etos pathos logos
byta universitet efter ett år
spanska sjuka
norreportskolan ystad rektor

Bygglovsbefriade åtgärder attefallsregler - Uppsala kommun

Trots fler handläggare visade nöjd kund-index   Uppsala Kommuns regler finns angivna på denna sida. I många fall behövs bygglov t.ex.