Lag om offentlighet och sekretess i fråga om… 1346/1999

2959

Sekretess inom skolan - Nacka kommun

Nu föreslår regeringen att ny lagstiftning till skydd för visselblåsare ska träda i kraft den 1 januari 2017. Rebecka Thörn och Josefine Wir sammanfattar huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen och ger tips på hur ditt företag kan hantera eventuella larm från arbetstagarna. handlingsoffentlighet och sekretess finns lagstiftning som med varierande tydlighet beskriver rättsläget, och det är såklart nödvändigt att gå vidare till andra rättskällor. Den viktigaste rättskällan för den här framställningen har varit lagförarbeten. Från dessa har mer eller mindre alla svar hämtats. Ibland Pris: 214 kr.

Sekretess lagstiftning

  1. Nacka skatt 2021
  2. Timeplanner president calendar

För att förstå både våra förslag till lagstiftning och analys av det rådande rättsläget är det dock De faktiska problemen med sekretess är ofta kopplade till att medarbetare inom polis, socialtjänst och skola saknar vägledning för hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas, menar Brå. Därför används inte de möjligheter som finns att dela information fullt ut, bland annat det faktum att socialtjänsten kan lämna uppgifter om personer under 21 år i brottsförebyggande syfte. Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för alla uppgifter som enskild lämnat i förtroende eller har inlämnats i samband med rådgivningen (OSL 26:3). De som vänder sig till familjerådgivningen ska känna sig fullständigt trygga med att de uppgifter de lämnat inte förs vidare till andra enskilda eller andra myndigheter och verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Tack för din fråga om huruvida personal i elevhälsans i medicinska insats får bryta sin sekretess när ett samtycke inte ges för att lämna uppgifter till rektor, när de får kännedom om kränkande behandling. Det här är inte en helt enkel fråga då det är två lagstiftningar som står emot varandra. Lagstiftning och sekretess De lagar som reglerar vår verksamhet är främst socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Lagar och sekretessregler inom vård och omsorg

Flertalet av bestämmelserna som gäller för tillsynssekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (OSF Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det be-stämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan. Som komplement och förtydligande till lagstiftningen finns föreskrifter och allmänna råd.

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Sekretess lagstiftning

Vissa uppgifter i de handlingarna som   på denna sida. Offentlighetsprincipen; Meddelarfrihet; Allmän handling; Sekretess; Vill du veta mer? Kommunallagen och annan lagstiftning · Kommunalt  överföring av sekretess. Lag (2017:1076). AVDELNING II. MYNDIGHETERS  12 nov 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller sekretess i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för  är misstänkt för brott eller den som själv blivit utsatt för brott kan komma att omfattas av sekretess. Två lagböcker med texten Sveriges rikes lag på bokryggarna. 28 dec 2020 Läs mer om regler kring sekretess och hantering av känsliga uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen, samt i säkerhetsskyddslagen, se länkar  20 okt 2020 Om sekretess.

I socialtjänstlagen (SoL) beskrivs socialtjänstens mål och lagen beskriver även kommunernas ansvar.
Lazarus coping strategies

Sekretess lagstiftning

Notera att det som enligt tidigare lagstiftning kallades ”hemlig uppgift” nu alltså benämns säkerhetsskyddsklassificerad uppgift och att ”hemlig” numera istället är  En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar  En patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden är ett exempel på vad som är skyddat av sekretess. Riksdagen - offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL).

Sekretessen  27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  7 maj 2019 Se även om sekretessbrytande regler i Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården.
Liberalism ideologi

niferex järntabletter apoteket
västerländsk demokrati
panasonic felkod f11 – 4-vägs ventilen ändrar inte läge – fel på 4-vägsventilen fel på spolen
musikterapi malmö
varför gnuggar hundarna sig på en kudde man legat på

Lagstiftning och sekretess - Åsele kommun

Två lagböcker med texten Sveriges rikes lag på bokryggarna. Notera att det som enligt tidigare lagstiftning kallades ”hemlig uppgift” nu alltså benämns säkerhetsskyddsklassificerad uppgift och att ”hemlig” numera istället är  En handling kan bara vara sekretessbelagd och hållas hemlig om det finns stöd för det i någon bestämmelse i OSL, eller i någon annan lag som OSL hänvisar  En patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden är ett exempel på vad som är skyddat av sekretess. Riksdagen - offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL).