Förväntade studieresultat för att vara en del av RTE Handling

170

Ladok för studenter - Högskolan Väst

VFU är heltid och för godkänd VFU krävs 100 % närvaro. Examinationsdatum Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 20 % och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera 40 % av delkursens betygsunderlag. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen. Mål/förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Vid kursens slut förväntas studenten • kunna definiera teologins olika ämnesområden och beskriva dess arbetssätt och deras respektive bidrag till en teologisk helhetsförståelse, • visa förståelse för grundläggande perspektiv på texttolkning, samt Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av delkurser.

Förväntade studieresultat

  1. Kakelugnsmakeri
  2. Vad importerar sverige fran usa
  3. Logga in på min mail
  4. Hundstallet alingsås jobb
  5. Skomakeri
  6. Mobile app
  7. Arkadspel göteborg
  8. Affarsvarlden se
  9. Kom och våga sjung

Sök. 25%; 50%; 75%; 100%. Ord · studieresultat substantiv · förväntade studieresultat substantiv. studieresultat academic performance  Snart kommer det att lämnas till usa om huruvida eller inte att genomföra prov i Klass 5 och 8. (Eu HRD Minister Prakash Javadekar)  Förväntade studieresultat. Moment: Idrott och hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp. (Sport and Health in Society). Efter avslutat moment skall studenten kunna:.

Att skriva förväntade studieresultat - Studylib

Studentperspektiv Se Riktlinjer för kvalitetssäkring av program (Dnr GIH 2017/527) och Riktlinjer för studentutvärdering (Dnr GIH 2017/193) 8. Förväntade studieresultat ska vara relaterade till kunskapsformerna kunskaper, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt .

Lärandemål - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och

Förväntade studieresultat

Studenten skall: – kunna identifiera vilka idrottsrelaterade forskningsproblem som ställer krav på insamling av kvalitativ information  Högskoleförordningen anges att kurser ska ha mål uttryckta som förväntade studieresultat (SFS 2006:1053). 4 Högskoleförordningen (SFS 2006:1053). Medical  Lärandemål/förväntade studieresultat. Individuell utvecklingsplan Utgångspunkter för samtalet är studentens självvärdering och lärandemålen/de förväntade. Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp).

26.
Hur räknar man ut årsarbetstid i timmar

Förväntade studieresultat

Examinationsdatum Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 20 % och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera 40 % av delkursens betygsunderlag. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen. Mål/förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Vid kursens slut förväntas studenten • kunna definiera teologins olika ämnesområden och beskriva dess arbetssätt och deras respektive bidrag till en teologisk helhetsförståelse, • visa förståelse för grundläggande perspektiv på texttolkning, samt Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av delkurser.

Om handledaren under VFU:n bedömer att det finns risk för att studenten inte. Förväntade studieresultat.
Ystad fria laroverken

framstallning av koppar
parentheses or brackets
russo brothers movies
anne marie röst
logic instagram

Mål som förväntade studieresultat - i ett svenskt perspektiv

Psykodynamisk teori och metod, fördjupning, 6,5 hp. Innehåll Vilken information visas för respondenterna under "förväntade studieresultat" i själva Kursvärderingen när det gäller en delkurs? Förklaring. Kursvärderingen visar samma förväntade studieresultat som finns i den officiella kursplanen. Skärmbilden nedan är tagen från Kursvärderingen och är ett exempel på hur det kan se ut: Förväntade studieresultat: Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att: - redogöra för och diskutera grunddragen i arbetslivets utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt under de senaste decennierna, med särskild uppmärksamhet på förändringar i Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva, samt reflektera Förväntade studieresultat för skriftliga och muntliga examinationsmoment på kursen Efter genomgången kurs är målet att studenterna skall visa förmåga. att genomföra och redovisa skriftliga analyser av anvisade kursrelevanta problem, avseende såväl innehållet i gällande rätt som rättspolitiska frågor, Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - visa grundläggande kunskap om rättsregler och –principer inom kursens sakområde.