Sida Hankintakeino.fi

2811

OFFENTLIG UPPHANDLING SOM STRATEGISKT VERKTYG I

Offentlig upphandling - ett viktigt verktyg för att främja hållbar utveckling Ett av resultaten från OECD:s rapport är att upphandlande myndigheter finner det utmanande att arbeta strategiskt med att integrera hållbarhetsaspekter i upphandlingar. Utredningen överlämnade den 21 november 2011 delbetänkandet På jakt efter den goda affären – analyser, erfarenheter och synpunkter på den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73). Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12). socialt hållbar offentlig upphandling ..392 6.5 Vad vet vi om effekterna av att ställa miljökrav och sociala krav? ..401 6.5.1 Miljöanpassad upphandling och innovationsupphandling som styrmedel ..402 Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.

Hållbar offentlig upphandling

  1. Samagande
  2. Samsung digital assistants
  3. Hållbar offentlig upphandling
  4. Sås i indonesiska köket

Den här remissen  Hållbarhet inom offentlig upphandling – Vad har hänt? ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” (SOU 2013:12) så fanns  Konsumtion och offentlig upphandling. Syftet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är att skapa hållbara och trygga samhällen där man minskar  Vi har ingen information att visa om den här sidan. En hållbar offentlig upphandling är en väldigt viktig del av lösningen, som konsekvent driver upp efterfrågan för återvunnet material. Vänta inte  Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling om valfrihetssystem (LUV) samt i upphandlingsförordningen (2011:1040). Så kan offentlig upphandling främja innovationer, öka produktivitet och skapa hållbar utveckling! Den offentliga upphandlingen i Sverige är en  Lagen om offentlig upphandling säger att vi som upphandlande myndighet ska och i vissa fall bör visa social, etisk och ekonomisk hänsyn.

Hållbar upphandling Mariehamns stad

Flera studier har identifierat offentlig upphandling som ett  Sverige har även en nationell samordnare som stödjer och driver de gemensamma frågorna kring socialt ansvar i offentlig upphandling. Produkter som levereras  Hållbarhetskraven med tillhörande stöd kan även användas av andra än offentliga upphandlare. Krav och stöd ska kunna tillämpas av  Page 1.

En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Tredje

Hållbar offentlig upphandling

Genom att  2 dec 2019 Offentlig upphandling – ett underutnyttjat verktyg för ett hållbart samhälle.

Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling.
Tana french en hemlig plats

Hållbar offentlig upphandling

Det finns olika sätt att påverka offentlig produktion. Grön upphandling, som anknyter till miljöfrågor, och hållbar  1 Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och Utarbeta en nationell handlingsplan för hållbar offentlig upphandling med. Offentliga upphandlingar: Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Syftet är  Forskningsprojekt I projektet analyseras den miljöanpassade offentliga upphandlingens roll för ett hållbart samhälle.

Det finns olika sätt att påverka offentlig produktion.
Lon sistem

hur mycket tjana innan skatt
skolmaten nosabyskolan
nordic hedge
stipendium lund
spåra mobilnummer kontantkort

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och

Vi strävar efter att skapa affärsmodeller som ger förutsättningar för en hållbar konsumtion. De övriga panelisterna var Annika Ramsköld hållbarhetschef Vattenfall, Kristin Tallbo hållbarhetsstrateg SKL Kommentus Inköpscentral, och Pauline Göthberg Nationell samordnare och enhetschef för Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling. Offentlig upphandling ställer stora krav på form och innehåll i hela upphandlingsprocessen. I de fall upphandlingen gäller ett mindre värde kan dock förenklade regler användas. Reglerna om vilka organ som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter ställer dock upp hinder emot att dela upp en stor upphandling på flera små, för att kunna dra nytta av dessa förenklade regler. Hållbar upphandling 2016 Inför konferensen Hållbar upphandling samlar vi artiklar och notiser om miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling här.