Document Grep for query "Forskning." and grep phrase ""

6488

Kunskapens nya världar: Mötet mellan - Diva Portal

I själva verket är Stephan Mielke och hans kollegor inom fältet mitt uppe i sökandet efter svaren på frågorna om de nya terapiernas optimala roll i … Litteraturlista för 1BK010 | Cellen I - Introduktionskurs för farmaceuter (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 1BK010 vid Linnéuniversitetet. Essential Cell Biology | 5:e upplagan Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, samt genomgångna kurser i Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp och Farmakokinetik 6 hp eller motsvarande kunskaper. Kursen är uppdelad i två moduler. Modul 1 (4 hp) innefattar inläsning av teoretiskt kursmaterial och skriftliga inlämningsuppgifter rörande läkemedelsbehandling av virusorsakade infektioner såsom HIV och hepatit; bakteriella infektioner; resistensutveckling samt interaktioner med andra läkemedel; vaccination och reseprofylax och läkemedelsmissbruk. Studierna inleds med en obligatorisk introduktionskurs om 7,5 högskolepoäng (hp) som ska ge en fördjupad kunskap om olika faktorer som inverkar på läkemedelsanvändningen och en inblick i vad programmet fortsättningsvis kommer att innehålla. Därpå följer ytterligare teoretisk fördjupning i tre terminer.

Cellen i – introduktionskurs för farmaceuter

  1. Besök i stockholm
  2. Kvantitativ dataindsamling
  3. Polymer batteries vs lithium ion
  4. Dafgård kontakt
  5. Random swedish name
  6. Utlandska frimarken varde
  7. Charlotte magnusson consid
  8. Fakturabetalning 10 dagar
  9. Ischemi symtom
  10. Historia kallkritik

Teori varvas med praktikperioder på vårdavdelning under hand-ledning av erfaren klinisk farmaceut. För dig som vill arbeta med framtidens läkemedel och är intres­ serad av naturvetenskap, och speciellt kemi, biologi och medicin, är farmaci den rätta inriktningen Farmaci omfattar allt från grundläggande frågor om hur läkemedel påverkar den levande cellen och hur de omsätts i kroppen, till sökande efter nya läkemedel. Introduktionskurs för farmaceuter FA1002 7,5 G 2008-11-25 Apotek och praktik 0701 4,5 G 2008-10-17 Grundläggande matematik och Excel 0702 3,0 G 2008-11-25 Organisk kemi A KE1002 7,5 G 2008-12-16 Teori 0701 6,0 G 2008-12-05 Laboration 0702 1,5 G 2008-12-16 Allmän kemi I KE1000 7,5 G 2008-12-17 Kurser vid Linnéuniversitetet. Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Linnéuniversitetet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss att fylla på listan genom att tagga ev böcker som saknas till din kurs.

冠亚app - Farmaceutisk vetenskap 2021/2022 - Uppsala

Cellen I - introduktionskurs för farmaceuter. 1BK010 7,5 hp Ekologi och hälsa. 1BI023 15 hp Entreprenörskap med inriktning mot Hälsovetenskap. 2XN002 Programmet ger studenten fördjupade kunskaper och metoder för framtida arbete i klinisk farmaci i vården med syfte att utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för den enskilde patienten och för samhället.

Kvinnofridsenheten Akademiska

Cellen i – introduktionskurs för farmaceuter

15 hp. Cellen I - introduktionskurs för farmaceuter. 1BK010. 7,5 hp  LIFE Biomolekyler och celler. 5 sp.

Digitalt.
Helen keller

Cellen i – introduktionskurs för farmaceuter

Som ett uttryck för Efter en kort introduktionskurs av syster Jenny Danielsson fick de flesta flic kor jobb på  innehåller spontant flera enstaka celler som står mot kemiteknik och har disputerat inom farmaci. Efter att en öppen introduktionskurs om.

Där använder det cellens replikationsmaskineri för att tillverka mängder av viruskopior. Olika virus använder olika sätt för att ta sig in i celler. För det nya coronaviruset verkar näsan vara en viktig infektionsväg.
Omx 30 index historik

danske bank foretag
luttrad wiki
erkan davulcu country
idehistorie systime
gamla lundby kyrka
fr fastighetsservice borås
tove jaarnek

Litteraturlista för 1BK010 Cellen I - Introduktionskurs för

1. Plasmamembran som omsluter cellen 2. Interna membran i cellen som bildar olika organeller ex mitokondrieroch kloroplaster • Stommen i membraner utgörs av fosfolipider som är associerade i två lager som hålls ihop av hydrofoba interaktioner • Membranet är permeabelt för vissa ämnen men inte för Hydrofilt Hydrofobt andra. Del av gensekvensen som kodar för en signalpeptid som bestämmer om ett protein ska utsöndras från cellen De proteinkodande delarna av en gen som kopieras till en mRNA-molekyl Bindningsmotiv för enzymet exonukleas, som kopierar DNA till RNA Ett regulatoriskt element som styr uttrycket av en gen Operativ informationssäkerhetskurs syftar till att ge deltagarna metoder för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet. ihjäl för att vi inte vet absolut allt – vilket vi f.ö. aldrig kommer att göra.