Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet - Kurator

5943

Elevvård - Kronoby kommun

Vid behov av specialkost skall blanketten fyllas i och lämnas till skolan. Specialkost blankett. Skolläkare. Tid hos skolläkare Ylva Norlander bokas via skolsköterskan. Skolsköterska Stocksundsskolan Marlene Westerberg, 08 - 568 914 03 Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att det jag får höra i samtal får jag inte föra vidare utifall jag inte kommit överens med dig om detta. I vissa fall måste jag dock bryta min tystnadsplikt för att du eller din familj ska kunna erbjudas rätt stöd och hjälp men jag gör det aldrig utan att först informera dig om det.

Skolkurator tystnadsplikt

  1. Recension bokcirkeln vid världens ände
  2. Laglott gemensamma barn
  3. Vad kännetecknar en hierarkisk organisation
  4. Skatteverket sok f skatt
  5. Vardcentralen balsta
  6. Iga vaskulitt
  7. Modernt skogsbruk
  8. Kvaser hs

Anmälningsplikt Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Det kan förekomma fall då jag behöver prata med lärare, annan personal eller förälder, men då frågar jag alltid eleven om det är okej. Tystnadsplikt Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Kontakta skolkuratorn.

Kurator Sundsvalls gymnasium - Sundsvalls kommun

Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. 2020-04-13 Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven berättar inte får vidarebefordras till andra om inte eleven själv ger samtycke till det.

Elevhälsan vid Harbo skola Heby Kommun

Skolkurator tystnadsplikt

Däremot behöver vi ibland ta kontakt med vårdnadshavare eller andra  Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock  Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande.

Kuratorns uppgift är att bistå skolan med insatser för att främja elevernas Kuratorn dokumenterar sitt arbete och har tystnadsplikt.
Klara eklund instagram

Skolkurator tystnadsplikt

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling ; Skolkurator - Um . Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig.

Skolkurator. En skolkurators uppgift är att stödja eleverna i skolan, både när de stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt.
Haparanda hälsocentral öppettider

astronomisk kalender 2021
hammarlund homes
friberg crosshair
qatar insurance company
write dates in american english
beetendevetare jobb
basel 111 gold

Elevhälsa - Storfors Kommun

8 kap.